Máng lưới, máng dây

MÁNG lưới, máng dây

 
Chân chống cho máng lưới

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

   
Co ngang (Góc L) cho máng lưới

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

   
Kẹp giữ máng lưới

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

   
Kẹp treo máng lưới

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

 
 
Máng lưới, máng dây

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

   
Ngã 3 máng lưới (Chữ T)

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

   
Ngã 4 máng lưới (chữ X)

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

   
Nối máng lưới

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

 
 
Tay đỡ máng lưới

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

   
Tay đỡ máng lưới omega

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

   
Tay đỡ máng lưới sát tường

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

   
Thanh gia cố góc cho máng lưới

[Liên hệ với chúng tôi để biết giá]

 
Đang tải...